Zapytanie ofertowe na wyposażenie i urządzenia ratownictwa niezbędne do udzielania pomocy poszkodowanym dla ochotniczych straży pożarnych.

ZAPYTANIE OFERTOWE

 

W związku z realizacją zadań finansowanych ze środków Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej – Funduszu Sprawiedliwości – Gmina Cisna zwraca się o podanie oferty cenowej na następujące wyposażenie i urządzenia  ratownictwa niezbędnych do udzielania pomocy poszkodowanym bezpośrednio na miejscu popełnienia przestępstwa przeznaczony dla ochotniczych straży pożarnych:

Torba ratownicza

- PSP R1 w plecaku

- wyposażenie zgodne z „Zasadami ratownictwa medycznego w KSRG” z lipca 2013r. a także standardem Ramowego Programu Szkolenia z Kwalifikowane Pierwszej Pomocy, (opatrunki z 2018 r.)

- pokrowiec z kompletem szyn Kramera /14 sztuk/,

- deska ortopedyczna ze stabilizatorem głowy i czterema pasami wyposażanymi w metalowe klamry i zatrzaśniki,

- deska pediatryczna ze stabilizatorem głowy i czterema pasami wyposażanymi w metalowe klamry i zatrzaśniki,

Defibrylator

- defibrylator półautomatyczna AED z możliwością użycia jako urządzenie treningowe w  trybie szkoleniowym

- funkcja instruktażu RKO,

- klucz niemowląt/dzieci lub elektrody pediatryczne

- funkcja autotestów – częstotliwość codziennie,

- czas ładowania 150J poniżej 8 sekund,

- baterie i elektrody – gwarancja 5 lat

- defibrylator – gwarancja 7 lat,

- torba transportowa,

- zestaw ratowniczy

- elektrody szkoleniowe z matą

Termin realizacji zamówienia – do 21 maja 2018r

Zapytanie dotyczy sprzętu i wyposażenia fabrycznie nowego z wymaganymi certyfikatami.

Warunki płatności – przelew.

Oferty proszę składać pocztą elektroniczną na adres mgucwa@gminacisna.pl w terminie do dnia 20 kwietnia 2018r.

 

Wójt Gminy Cisna

mgr Renata Szczepańska

Załączniki