Zarządzenie nr 2/2020 Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 1 w Cisnej z dnia 12 lutego 2020 r.

w sprawie określania terminów i regulaminu przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminów składania dokumentów do oddziałów przedszkolnych prowadzonych przez Gminę Cisna na rok szkolny 2020/2021.

Załączniki