Zarządzenie nr 51/2020 Szefa Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego - Wójta Gminy Cisna z dnia 24 marca 2020 roku w sprawie działań profilaktycznych i prewencyjnych w związku z COVID-19.