Aktualności

2024-05-15
Na podstawie art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 609 ze zm.) zapraszam na II sesję Rady Gminy Cisna, która odbędzie się w dniu 22 maja 2024 r. o godz. 13:00 w sali posiedzeń Urzędu Gminy w Cisnej z proponowanym porządkiem obrad:  
2024-05-14
Przypominam wszystkim przedsiębiorcom o ustawowym terminie wniesienia opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych . Termin  wniesienia opłaty tj. wpływu środków na konto – 31 maja 2024 r. Nr konta : 74 1020 2980 0000 2802 0003 0247.   Inspektor
2024-04-29
WOOŚ.442.2.2024.AW.6   OBWIESZCZENIE   Stosownie do art. 119 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2023 r., poz. 1094 ze zm.),
2024-04-29
Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Krośnie zaprasza na bezpłatne Spotkanie informacyjne „Fundusze Europejskie dla Przedsiębiorców”!
2024-04-26
Powiat Leski - Powiatowy Zarząd Dróg w Lesku z/s w Baligrodzie informuje, że w dniu 29 kwietnia br. (tj.
2024-04-25
Działając na podstawie § 3 Postanowienia nr 169/2024 Komisarza Wyborczego w Krośnie II z dnia 24 kwietnia 2024 r. w sprawie zwołania pierwszych sesji rad gminy powiadamiam, że w dniu 07 maja 2024 r. o godzinie 10.00 w sali narad Urzędu Gminy Cisna odbędzie się pierwsza sesja nowo wybranej Rady Gminy Cisna z następującym porządkiem obrad:
2024-04-23
INFORMACJA   W DNIU 02 MAJA 2024 R. (CZWARTEK) URZĄD GMINY CISNA
2024-04-23
Obowiązkowa lista zielonych urządzeń i materiałów (ZUM), jedna szansa na najwyższe dofinansowanie, doprecyzowanie prefinansowania i pełnomocnictwa oraz wzmocnienie budżetu środkami europejskimi – to nowości, które od 22.04.2024 r. czekają na osoby korzystające z programu „Czyste Powietrze”.

Pages