Apel o oszczędzanie wody

Wójt Gminy Cisna w związku ze skrajnie niskim stanem wód na ujęciach spowodowanym przedłużającą się falą upałów i wzrostem zużycia wody pobieranej z sieci wodociągowej, apeluje do mieszkańców gminy Cisna o oszczędzanie wody i  niewykorzystywanie jej do innych potrzeb niż socjalno – bytowe.

W przypadku dalszego pogorszenia stanu wód dopuszcza się racjonowanie wody do odbiorców.