Budżet i finanse

2021-05-31
Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym w zakresie podatków lub opłat udzielono ulg, odroczeń, umorzeń lub rozłożono spłatę na raty w kwocie przewyższającej 500 zł w 2020 roku
2021-05-31
Urząd Gminy Cisna Informacja o wykonaniu budżetu oraz wymagalnych zobowiązaniach Informacja o wykonaniu budżetu oraz wymagalnych zobowiązaniach Gminy Cisna za rok 2020  
2020-02-17
Uchwała Nr 7/55/2020 z dnia 13 lutego 2020r. Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie w sprawie: opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu Gminy Cisna, wynikającej z zaciągniętych i planowanych do zaciągnięcia zobowiązań.

Pages