Commune authorities

Wójt gminy

mgr Renata Szczepańska
tel. 013 468 63 38; 013 468 63 07; 013 468 63 54; w. 20

e-mail: rszczepanska@zgwrp.org.pl