"CZAS NA AKTYWNOŚC W GMINIE CISNA" - TRENING KOMPETENCJI I UMIEJĘTNOŚCI SPOŁECZNYCH

W realizowanym przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Cisnej projekcie systemowym „Czas na aktywność w gminie Cisna”, w ramach zadania Aktywna Integracja, w terminie od 07. 09. 2015 r. do 10. 09. 2015 r. przeprowadzono szkolenie pt. „Trening  kompetencji i umiejętności społecznych” (instrument aktywizacji społecznej). Zajęcia w formie warsztatowej, obejmowały 12 godziny zajęć grupowych dla 4 uczestników oraz 8 godzin zajęć indywidualnych po 2 godz. z każdym uczestnikiem.

Program szkolenia zawierał w szczególności tematykę m.in. w zakresie:
- akceptowanie własnych cech charakteru, poczucie własnej tożsamości i kształtowanie poczucia własnej wartości,
- samoocena,
- budowanie wizerunku i wywieranie wpływu (autoprezentacja, obrona przed manipulacją) i kształtowanie właściwej postawy w kontaktach interpersonalnych,
- wiedza w zakresie skutecznych metod komunikacji interpersonalnej, zasad dobrej komunikacji,
- wiedza w zakresie rozpoznawania stanów napięcia i sposobów radzenia sobie ze stresem,
- wiedza w zakresie rozwiązywania konfliktów (konstruktywnej krytyki, wyrażania opinii),
- trening panowania nad emocjami i ich umiejętnym wyrażaniu w trakcie pełnienia różnych ról społecznych,
- umiejętności społeczne: rozwiązywanie konfliktów, konstruktywna krytyka, wyrażanie opinii, nauka motywowania i wspierania się w realizacji celów,
- zwiększenie umiejętności radzenia sobie ze stresem.

Dodatkowo w ramach zajęć grupowych zostało przeprowadzone 1-godz. badanie tj. diagnoza preferencji i zainteresowań zawodowych oraz poziomu motywacji do pracy i diagnoza umiejętności radzenia sobie ze stresem.

W trakcie zajęć zapewniony był poczęstunek oraz ciepły posiłek. Na zakończenie szkolenia uczestnicy otrzymali zaświadczenia o ukończeniu szkolenia.

Szkolenie przeprowadził „Instytut Badawczo-Szkoleniowy” Sp. z o.o.

Informujemy, że projekt systemowy „Czas na aktywność w gminie Cisna” współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

  • Czas na aktywność w Gminie Cisna - trening kompetencji i umiejętności społecznych
  • Czas na aktywność w Gminie Cisna - trening kompetencji i umiejętności społecznych