Dofinansowanie do kastracji/sterylizacji kotów

Wójt Gminy Cisna informuje, iż do dnia 31.03.2022 roku Gmina Cisna dofinansowuje wykonanie zabiegów sterylizacji kotek oraz kastracji kocurów.

Zabiegom mogą być poddane zwierzęta wolno żyjące na terenie gminy oraz posiadające właścicieli na wniosek opiekunów zamieszkałych na terenie gminy Cisna.

Zabiegi są dokonywane Gabinecie Weterynaryjnym Karol Kusal, ul. Piłsudskiego 48, 38-600 Lesko, z którym Gmina Cisna podpisała umowę na wykonywanie usług weterynaryjnych. 

Warunkiem skorzystania z bezpłatnego zabiegu sterylizacji lub  kastracji będzie  wypełnienie i złożenie w Urzędzie Gminy Cisna przez właściciela bądź opiekuna zwierzęcia  wniosku.

Formularze wniosków są dostępne w załączeniu lub do pobrania w Urzędzie Gminy Cisna w godzinach pracy urzędu.

Wydatkowanie środków na zabiegi jest ograniczone, w związku z czym decyduje kolejność zgłoszeń.

 

Załączniki