Environmental protection

Czas na aktywność
2015-07-03
W realizowanym przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Cisnej projekcie systemowym „Czas na aktywność w gminie Cisna”, w ramach zadania Aktywna Integracja, w terminie  od 06.05.2015 r. do 08.05.2015 r. przeprowadzono szkolenie pt. „Kurs utrzymania terenów zielonych.” 
2015-03-25
Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie w związku z przystąpieniem Rzeczypospolitej Polskiej, jako strony narażenia, do postępowania dotyczącego transgranicznego oddziaływania na środowisko planowanej przez Ukrainę budowy tymczasowego składowiska wypalonego paliwa jądrowego.
2015-03-04
Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie w związku z przystąpieniem Rzeczypospolitej Polskiej, jako strony narażenia, do postępowania dotyczącego transgranicznego oddziaływania na środowisko planowanej przez Ukrainę budowy tymczasowego składowiska wypalonego paliwa jądrowego.
2015-01-30
Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie w związku z planowanym przez Republikę Słowacką przedsięwzięciu polegającym na budowie słowackiego odcinka gazociągu pomiędzy Polską a Słowacją, dla którego wszczęto postępowanie w sprawie transgranicznego oddziaływania na środowisko.
2014-11-28
Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie w związku z powiadomieniem przez Ukrainę o planowanej realizacji przedsięwzięcia polegającego na budowie tymczasowego składowiska wypalonego paliwa jądrowego, dla którego wszczęto postępowanie w sprawie transgranicznego oddziaływania na środowisko.
2014-07-11
Obwieszczenie w sprawie oceny oddziaływania na obszar Natura 2000, na działce 119/2 Smerek dla przedsięwzięcia pn: "Budowa zagrody: budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego, budowa budynku gospodarczego, przydomowej oczyszczalni ścieków oraz studni kopanej lub wierconej."
2014-06-18
OBWIESZCZENIE o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na podstawie art. 46a ust. 5 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2006r. Nr 129 poz. 902 z późn. zm.) zawiadamiam
2014-02-07
Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie w związku z powiadomieniem Republiki Słowackiej o planowanej realizacji przedsięwzięcia pn.: "Składowanie zużytego paliwa jądrowego w Mochovcach" dla którego wszczęto postępowanie w sprawie transgranicznego oddziaływania na środowisko.

Pages