Fundusze UE pozyskiwane za pośrednictwem RPO 2014 - 2020

 

Nazwa projektu: ,,Wsparcie energetyki rozproszonej w Gminach Bieszczadzkich poprzez instalację systemów energii odnawialnej dla gospodarstw domowych”

Beneficjent: Gmina Ustrzyki Dolne, Gmina Solina, Gmina Czarna, Gmina Olszanica, Gmina Cisna

Wartość całkowita projektu: 14 315 318,10 zł

Wartość wkładu gminy: 0,00 zł

Wartość wkładu mieszkańców: 5 510 208,52 zł

Wartość dofinansowania: 8  805 109,58 zł

Źródło finansowania: Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata 2014 – 2020, Działanie III Czysta Energia, poddziałanie 3.1 Rozwój OZE – projekty parasolowe

Okres realizacji:  od 21.03.2017 r.  do 29.02.2020 r.

Jednostka realizująca projekt: Gmina Ustrzyki Dolne, Gmina Solina, Gmina Czarna, Gmina Olszanica, Gmina Cisna

Opis projektu:

Projekt partnerski realizowany na terenie pięciu gmin bieszczadzkich pn. ,,Wsparcie energetyki rozproszonej w Gminach Bieszczadzkich poprzez instalację systemów energii odnawialnej dla gospodarstw domowych” w ramach programu RPO WP 2014-2020. Energetyka jest sektorem silnie oddziałującym na środowisko naturalne zarówno z racji korzystania z zasobów przyrodniczych, jak i z powodu negatywnego wpływu procesów przetwarzania energii w przypadku energetyki konwencjonalnej na otoczenie. Ograniczanie wpływu sektora energetycznego na otoczenie jest jednym z priorytetów działań samorządu. Projekt realizowany był w partnerstwie z czterema gminami bieszczadzkimi tj. Gmina Ustrzyki Dolne jako partner wiodący oraz Gmina Czarna, Olszanica, Solina.

W ramach projektu w Gminie Cisna zostały zamontowane  instalacje wpływające na poprawę stanu środowiska naturalnego na terenie naszej gminy tj.: kolektory słoneczne, panele fotowoltaiczne, gruntowe pompy ciepła i kotły na biomasę. Finansowy wkład do projektu wnieśli mieszkańcy wszystkich gmina partnerskich. Realizacja projektu zakończyła się rzeczowo w roku 2020. W efekcie na terenie Gminy Cisna, na prywatnych posesjach mieszkańców zainstalowano:

  • 12 zestawów kolektorów słonecznych,
  • 24 zestawów instalacji fotowoltaicznych,
  • 9 kotłów na biomasę opalanych pelletem,
  • 14 gruntowe pompy ciepła.