Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

2020-04-03
Jeśli w związku z aktualną sytuacją masz jakieś pytanie do psychologa, albo jest coś z czym lub z kim sobie nie radzisz, napisz je w komentarzu pod tym postem lub wysyłając wiadomość bezpośrednio do psychologa pracującego na terenie naszej Gminy (https://www.facebook.com/psychoterapiaBieszczady)i.
2018-09-04
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Cisnej jest jednostką organizacyjną gminy powołaną do wykonywania zadań z zakresu pomocy społecznej. Pomoc społeczna wspiera osoby i rodziny w wysiłkach zmierzających do zaspokojenia niezbędnych potrzeb i umożliwia im życie w warunkach odpowiadających godności człowieka.
2018-06-19
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Cisnej informuje, że Mieszkańcy Gminy Cisna oraz turyści przebywający na terenie Cisnej mają możliwość skorzystania z materiałów oraz broszur dot. problemów : - Procedura „Niebieskiej Karty” /podstawowe informacje/ -Przemoc w rodzinie z problemem alkoholowym,
2018-01-18
W I i III środę miesiąca od godz 15 w Urzędzie Gminy pokój 7 przyjmuje Ewa Brzezińska certyfikowany instruktor terapii uzależnień. Mieszkańcy Gminy Cisna oraz turyści przebywający na terenie Cisna mają możliwość skorzysania z porad dotyczących problemów związanych z uzależnieniami.
Logo Rodzina 500+
2016-06-23
Program „Rodzina 500 plus” ruszył 1 kwietnia w całej Polsce. W Gminie Cisna wnioski można składać w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Cisnej, wysłać pocztą lub przez internet korzystając z bankowości elektronicznej, systemu Emp@tia, platformy ePUAP oraz PUE ZUS.
Asystent Rodziny - Informacje
2016-03-07
Od 2015 roku w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Cisnej rodziny, mające trudności w pełnieniu ról opiekuńczych i wychowawczych, są wspierane przez asystenta rodziny
Rodzina 500+
2016-03-03
Program „Rodzina 500 plus” to nieopodatkowane świadczenie wychowawcze 500 zł miesięcznie na każde drugie i kolejne dziecko, bez dodatkowych warunków. Rodziny mniej zamożne otrzymają wsparcie także na pierwsze dziecko.