IMGW WOJEWÓDZTWO PODKARPACKIE OSTRZEŻENIA METEOROLOGICZNE ZBIORCZO NR 34

WYKAZ OBOWIĄZUJĄCYCH OSTRZEŻEŃ
o godz. 11:24 dnia 01.02.2024
Zjawisko/Stopień zagrożenia Oblodzenie/1
Obszar (w nawiasie numer
ostrzeżenia dla powiatu)
powiaty: bieszczadzki(21), brzozowski(20), dębicki(16), jarosławski(19), jasielski(22),
kolbuszowski(17), Krosno(20), krośnieński(22), leski(21), leżajski(19), lubaczowski(19),
łańcucki(18), mielecki(17), niżański(19), przemyski(19), Przemyśl(19), przeworski(19),
ropczycko-sędziszowski(18), rzeszowski(18), Rzeszów(18), sanocki(21), stalowowolski(18),
strzyżowski(21), Tarnobrzeg(18), tarnobrzeski(18)
Ważność od godz. 00:00 dnia 02.02.2024 do godz. 08:30 dnia 02.02.2024
Prawdopodobieństwo 75%
Przebieg Prognozuje się zamarzanie mokrej nawierzchni dróg i chodników po opadach deszczu, deszczu
ze śniegiem i mokrego śniegu powodujące ich oblodzenie. Temperatura minimalna od -3°C do
0°C, temperatura minimalna przy gruncie około -3°C.
SMS IMGW-PIB OSTRZEGA: OBLODZENIE/1 podkarpackie (wszystkie powiaty) od 00:00/02.02
do 08:30/02.02.2024 temp. min. od -3 st. do 0 st., przy gruncie do -3 st., ślisko. Dotyczy
powiatów:
wszystkie powiaty.
RSO Woj. podkarpackie (wszystkie powiaty), IMGW-PIB wydał ostrzeżenie pierwszego stopnia o
oblodzeniu
Uwagi Brak.

Opracowanie niniejsze i jego format, jako przedmiot prawa autorskiego podlega ochronie prawnej, zgodnie z przepisami ustawy z
dnia 4 lutego 1994r o prawie autorskim i prawach pokrewnych (dz. U. z 2006 r. Nr 90, poz. 631 z późn. zm.).
Wszelkie dalsze udostępnianie, rozpowszechnianie (przedruk, kopiowanie, wiadomość sms) jest dozwolone wyłącznie w formie
dosłownej z bezwzględnym wskazaniem źródła informacji tj. IMGW-PIB.

Załączniki