Immovables

2023-10-31
GGiB.6845.7.2023                                                                                 Cisna, dnia 31.10.2023 r.     INFORMACJA O KONKURSIE NA WYNAJEM LOKALI UŻYTKOWYCH
2023-10-18
WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO SPRZEDAŻY W  DRODZE BEZPRZETARGOWEJ
2023-10-18
WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO SPRZEDAŻY W  DRODZE BEZPRZETARGOWEJ NA RZECZ NAJEMCY
2023-10-18
WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO SPRZEDAŻY W  DRODZE BEZPRZETARGOWEJ NA RZECZ NAJEMCY
2023-09-14
Pierwszy przetarg pisemny nieograniczony na dzierżawę nieruchomości gruntowych o nr ewid. 211/17, pow. 0,3000 ha, 211/24, pow. 0,1276 ha, położonych w Wetlinie, dla których prowadzona jest księga wieczysta nr KW KS1E/00020605/4 według poniższego zestawienia:   1. Położenie nieruchomości:  Wetlina
2023-09-04
INFORMACJA O WYNIKU PRZETARGU   1.Przetarg ustny nieograniczony odbył się w dniu 1 września 2023 r. 2.Przetarg dotyczył nieruchomości nr 850/20 o pow.0,1580 ha, położonej w miejscowości Wetlina, dla której prowadzona jest księga wieczysta KS1E/00020605/4. 3.Liczba osób dopuszczona do przetargu – 2
2023-09-04
INFORMACJA O WYNIKU PRZETARGU    
2023-08-01
Wójt Gminy Cisna ogłasza   Pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowych, niezabudowanych  stanowiących własność Gminy Cisna:

Pages