Immovables

2015-07-31
Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy.
2015-03-09
Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy.
2015-01-20
Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy.
2013-06-06
Wójt Gminy Cisna ogłasza II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej o  nr 95 położonej  w Kalnicy , o pow. 1867 m2 , cena wywoławcza 84 267,90 zł, dla działki opracowana jest decyzja o warunkach zabudowy dla inwestycji pn.
2012-06-22
Wójt Gminy Cisna ogłasza   I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowych niezabudowanych, położonych  w Wetlinie, KW KS1E/00020605/4:  

Pages