Immovables

2022-10-07
INFORMACJA Wójt Gminy Cisna informuje, że w dniu 7 października  2022 r. na okres 21 dni w siedzibie Urzędu Gminy w Cisnej został wywieszony wykaz obejmujący nieruchomości nr 212 w Wetlinie, oraz 182 w Smereku przeznaczone do dzierżawy w drodze bezprzetrgowej.
2022-09-06
Wójt Gminy Cisna informuje, że w dniu  06.09.2022 r. w siedzibie Urzędu Gminy w Cisnej został wywieszony wykaz nieruchomości obejmujący działki: -nr  397/2, 397/3 obręb Cisna, 191 obręb Kalnica, 108 obręb Krzywe, 179/2 obręb Wetlina  przeznaczone do zamiany,
2022-06-15
Wójt Gminy Cisna informuje, że w dniu 15.06.2022 r. w siedzibie Urzędu Gminy w Cisnej został wywieszony wykaz nieruchomości obejmujący działki: - nr 850/5, 850/12, 850/15, 850/17, 850/22 obręb Wetlina przeznaczone do sprzedaży w drodze bezprzetargowej, - nr 212/10 obręb Cisna przeznaczona do sprzedaży w drodze przetargu,
2022-05-25
Wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy Cisna przeznaczonej do oddania w użyczenie
2022-03-18
Na podstawie art. 17 ust. 4 ustawy z dnia 10 maja 1990 roku Przepisy wprowadzające ustawę o samorządzie terytorialnym i ustawę o pracownikach samorządowych (Dz. U. Nr 32, poz.
2021-11-04
INFORMACJA             Wójt Gminy Cisna informuje, że w dniu  04 listopada 2021 r. na okres 21 dni w siedzibie Urzędu Gminy w Cisnej został wywieszony wykaz nieruchomości, obejmujący działki: -2/1, 2/2, 2/3, 2/4, 2/5 o łącznej pow. 14302 m2 w Strzebowiskach,
2021-10-08
1.Przetarg ustny nieograniczony odbył się w dniu 8 października 2021 r. 2.Przetarg dotyczył nieruchomości nr 82/3 o pow.0,0525 ha niezabudowanej położonej w miejscowości Kalnica, dla której prowadzona jest księga wieczysta KS1E/00020606/1. 3.Liczba osób dopuszczona do przetargu – 1 4.Liczba osób niedopuszczona do przetargu – brak

Pages