Immovables

2019-10-22
INFORMACJA O WYNIKU PRZETARGU
2019-10-01
Wójt Gminy Cisna informuje, że w dniu 01.10.2019 r. w siedzibie Urzędu Gminy w Cisnej został wywieszony wykaz nieruchomości obejmujący: -działki nr 463/19,463/20,463/21,463/22 w Kalnicy przeznaczone do sprzedaży w drodze bezprzetargowej, -działki nr 488 w Kalnicy, 276/12 w Cisnej oraz lokal biurowy nr 2 w budynku na działce 156/1 przeznaczone do sprzedaży w drodze przetargu,
2019-09-11
Wójt Gminy Cisna ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej zabudowanej studnią wierconą o numerze ewid. 256/1 o pow. 0,0124 ha, w obrębie ewidencyjnym Strzebowiska, dla której Sąd Rejonowy w Lesku prowadzi księgę wieczystą KW KS1E/00020968/6.
2019-07-18
Wójt Gminy Cisna informuje, że w dniu 18.07.2019 r. w siedzibie Urzędu Gminy w Cisnej został wywieszony wykaz nieruchomości obejmujący: - działkę nr 256/1 w Strzebowiskach przeznaczoną do sprzedaży w drodze przetargu.
2019-06-06
Wójt Gminy Cisna informuje, że w dniu 06.06.2019 r. na okres 21 dni w siedzibie Urzędu Gminy w Cisnej został wywieszony wykaz nieruchomości, obejmujący nieruchomości 276/10 w Cisnej, 262,287,282,422 w Wetlinie przeznaczone do dzierżawy w drodze bezprzetargowej.
2019-04-03
Wójt Gminy Cisna informuje, że w dniu 02.04.2019 r. na okres 21 dni w siedzibie Urzędu Gminy w Cisnej został wywieszony wykaz nieruchomości, obejmujący nieruchomości 155/3 w Przysłupiu, 212/7 w Cisnej przeznaczone do dzierżawy w drodze bezprzetargowej.

Pages