Immovables

2019-04-03
Wójt Gminy Cisna informuje, że w dniu 02.04.2019 r. na okres 21 dni w siedzibie Urzędu Gminy w Cisnej został wywieszony wykaz nieruchomości, obejmujący nieruchomości 155/3 w Przysłupiu, 212/7 w Cisnej przeznaczone do dzierżawy w drodze bezprzetargowej.
2018-08-23
Wójt Gminy Cisna informuje, że w dniu 23.08.2018 r. w siedzibie Urzędu Gminy w Cisnej został wywieszony wykaz nieruchomości obejmujący działki: -275/4 w Wetlinie przeznaczona do sprzedaży w drodze bezprzetargowej. -214/15 w Lisznej przeznaczona do zamiany oraz -lokal mieszkalny nr 6 w budynku nr 58 położonym na działce 276/6 w Cisnej,
2018-07-26
Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy.
2018-07-18
Wójt Gminy Cisna informuje, że w dniu 18.07.2018 r. w siedzibie Urzędu Gminy w Cisnej został wywieszony wykaz nieruchomości obejmujący działki 177/3, 177/4 w Wetlinie, przeznaczone do sprzedaży w drodze bezprzetargowej.

Pages