INFORMACJA

INFORMACJA

Wójt Gminy Cisna informuje, że w dniu 7 października  2022 r. na okres 21 dni w siedzibie Urzędu Gminy w Cisnej został wywieszony wykaz obejmujący nieruchomości nr 212 w Wetlinie, oraz 182 w Smereku przeznaczone do dzierżawy w drodze bezprzetrgowej.

Dodatkowe informacje można uzyskać w UG Cisna, pokój nr 12, pod nr telefonu (0.13) 468.63.38 oaz na stronie internetowej www.gminacisna.pl

Załączniki