Informacja o podmiocie odbierającym odpady komunalne od właścicieli nieruchomości zamieszkałych z terenu gminy Cisna w roku 2022.

Podmiot odbierający odpady komunalne od właścicieli nieruchomości zamieszkałych  z terenu  gminy Cisna w roku 2022:

LESKIE PRZEDSIĘBIORSTWO KOMUNALNE SP. Z O.O.

UL. PRZEMYSŁOWA 11, 38-600 LESKO