INFORMACJA O WYNIKU PRZETARGU

INFORMACJA O WYNIKU PRZETARGU

1.Przetarg ustny nieograniczony odbył się w dniu 15.10.2019 r.
2.Przetarg dotyczył nieruchomości gruntowej zabudowanej studnią wierconą, położoną w miejscowości Strzebowiska, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 256/1 o pow. 124 m2 dla której prowadzona jest księga wieczysta KS1E/00020968/6
3.Liczba osób dopuszczona do przetargu – 1
4.Liczba osób niedopuszczona do przetargu – brak
5.Cena wywoławcza nieruchomości – 6 499,00 zł
Cena osiągnięta w przetargu 6 570,00 zł + 23% podatku VAT tj. 1 511,10 zł
6.Nabywcą został: Pan Adam Węgrzyn

Załączniki