Konkursy

2023-07-28
Ogłoszenie o naborze partnerów do realizacji wspólnego zadania   Działając w oparciu o art. 39 ustawy z dnia 28 kwietnia 2022 r. o zasadach realizacji zadań finansowych ze środków europejskich w perspektywie finansowej 2021-2027 (tekst jedn. Dz.
2021-11-15
OGŁOSZENIE O NABORZE NA STANOWISKO Asystenta rodziny z dnia 15 listopada 2021 r. Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Cisnej  ogłasza nabór kandydatów na stanowisko Asystenta rodziny
2021-08-20
OGŁOSZENIE O NABORZE NA STANOWISKO Asystenta rodziny z dnia 20 sierpnia 2021 r.   Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Cisnej  ogłasza nabór kandydatów na stanowisko
2021-03-17
  Jednostka Urząd Gminy Cisna Cisna 49 38-607 Cisna Oferowane stanowisko
2020-06-15
Wójt Gminy Cisna - Gminny Komisarz Spisowy ogłasza nabór kandydatów na rachmistrzów terenowych do powszechnego spisu rolnego w 2020 r. Nabór kandydatów na rachmistrzów terenowych dokonywany jest w oparciu o przepisy ustawy z dnia 31 lipca 2019 r. o powszechnym spisie rolnym w 2020 r. (Dz.U. z dnia 10 września 2019 r., poz. 1728). Nabór kandydatów na rachmistrzów odbywa się w okresie od 15...
2018-10-05
Ze względu na zmiany organizacyjne w Urzędzie Gminy Cisna postępowanie rekrutacyjne na wolne stanowisko urzędnicze Referent - kasjer w Wydziale Budżetu i Finansów zostaje unieważnione.

Pages