Lista kandydatów spełniających wymagania formalne określone w ogłoszeniu nr 1/2017 o naborze na wolne stanowisko referent – ewidencja ludności, informatyk w Urzędzie Gminy Cisna.

Lista kandydatów spełniających wymagania formalne określone
w ogłoszeniu nr 1/2017 o naborze na wolne stanowisko referent – ewidencja ludności, informatyk w Urzędzie Gminy Cisna.

 

Informujemy, że w wyniku wstępnej selekcji na w/w stanowisko pracy
do następnego etapu rekrutacji zakwalifikowali się następujący kandydaci spełniający wymagania formalne określone w ogłoszeniu:

  1. Grzegorz Krzysztof Chmura zam. Cisna

 

Wójt Gminy Cisna
mgr Renata Szczepańska

 

Cisna, dnia 7 listopada 2017r.