Aktualności

2020-12-01
Pacjenci zapisani do Dr. Marcina Kurasza, którzy ukończyli 75 rok życia mogą się zaszczepić bezpłatnie przeciw grypie. Chętnych prosimy o kontakt z ośrodkiem zdrowia w Cisnej pod nr  tel. 13 468 63 12.
2020-11-27
Wójt Gminy Cisna informuje, że woda z ujęcia Wetlina  - Beskidnik nie nadaje się do spożycia z uwagi na obecność bakterii coli. Użytkownicy wody z powyższego ujęcia mogą się zaopatrywać w wodę konfekcjonowaną w sklepie ABC i Ruch w ilości 5 litrów na dobę na osobę na koszt Gminy Cisna.   WÓJT GMINY CISNA
2020-11-27
Wójt Gminy Cisna informuje, że woda z ujęć wody w Smereku nie nadaje się do spożycia z uwagi na obecność bakterii coli. Użytkownicy wody z powyższych ujęć mogą się zaopatrywać w wodę konfekcjonowaną w sklepie w Smereku w ilości max. 5 litów na dobę na osobę na koszt Gminy Cisna   WÓJT GMINY CISNA
2020-11-27
Informacja o wyborze oferty dla zamówienia: „Remont drogi nr ewid. 125 w km 0+000-0+100 i 0+200-0+306 w miejscowości Kalnica”.
2020-11-27
Podkarpacki Urząd Wojewódzki w Rzeszowie informuje, że producenci rolni poszkodowani w wyniku niekorzystnych zjawisk atmosferycznych mogą ubiegać się o preferencyjny kredyt na wznowienie produkcji i odtworzenie środków trwałych na podstawie przepisów Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 27 stycznia 2015 r.
2020-11-26
W związku z obowiązującym stanem zagrożenia epidemicznego prosimy właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Cisna o podanie stanu wodomierza do dnia 30 (poniedziałek) listopada 2020roku pod numer telefonu: 13 468 63 38 wew. 12. W przypadku braku informacji o odczycie po w/w terminie nie będzie wystawiona faktura.

Pages