Gospodarka komunalna

2022-11-08
Informujemy, iż Gmina Cisna świadczy usługę wywozu nieczystości ciekłych ze zbiorników bezodpływowych oraz osadów z przydomowych oczyszczalni ścieków od mieszkańców oraz podmiotów gospodarczych na terenie Gminy Cisna (z wyjątkiem ścieków pochodzących z działalności produkcyjnej, zawartości studzienek kanalizacyjnych, rozpuszczalników, kwasów, odczynników fotograficznych, farb i innych substancj
2022-09-22
Urząd Gminy w Cisnej informuje, iż woda z wodociągu w miejscowości Kalnica warunkowo nadaje się do spożycia przez ludzi ze względu na podwyższoną zawartość zawartego w niej żelaza.
2022-09-22
Informacja o jakości wody poddanej analizie w ramach monitoringu
2022-08-16
Komunikaty Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Ustrzykach Dolnych w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi dostarczanej przez wodociąg Smerek i Smerek II (dawny wodociąg Nadleśnictwa Cisna).
2022-07-27
URZĄD GMINY CISNA INFORMUJE PRZEDSIĘBIORCÓW, ŻE Z DNIEM 01.08.2022R. LESKIE PRZEDSIĘBIORSTWO KOMUNALNE SP. Z O.O. ZOSTAJE WYCOWANE Z REJESTRU DZIAŁALNOŚCI REGULOWANEJ, CO OZNACZA, ŻE NIE BĘDZIE ODBIERAŁO ODPADÓW KOMUNALNYCH Z TERENU NASZEJ GMINY.  
2022-06-01
Informacja o jakości wody poddanej analizie w ramach wewnętrznego monitoringu kontrolnego.
2022-05-27
Urząd Gminy Cisna informuje, że oddanie odpadów komunalnych do punktu selektywnej zbiórki odpadów (PSZOK) w Wetlinie, innych niż:

Pages