Odbiór, transport i zagospodarowanie ustabilizowanych komunalnych osadów ściekowych z terenu oczyszczalni ścieków administrowanych przez Gminę Cisna

Informacja dotycząca rozeznania cenowego dotyczącego odbioru, transportu i zagospodarowania ustabiizowanych komunalnych osadów ściekowych z terenu oczyszczalni ścieków administrowanych przez Gminę Cisna.

W odpowiedzi na zaproszenie do składania propozycji cenowych w terminie wpłynęła jedna propozycja cenowa:

Lp.

Nazwa wykonawcy

Adres

Cena netto [zł/Mg]

1.

Euro Moto Trans Sp. z o.o.

ul. Drogowców 7b

39-200 Dębica

350,00

 

Propozycja nr 1 jest propozycją najtańszą.

Załączniki