ODNAWIALNE ŹRÓDŁA ENERGII - INFORMACJA O UZYSKANYM DOFINANSOWANIU

29 sierpnia 2017 r. Zarząd Województwa Podkarpackiego, jako Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, zatwierdził listę rankingową w ramach działania 3.1 Rozwój OZE – projekty parasolowe. Lista ta obejmuje 69 projektów na łączną kwotę dofinansowania w wysokości 567,5 mln zł. Zgodnie z obowiązującymi zasadami Zarząd Województwa dokonał wyboru 12 projektów do dofinansowania – zgodnie z kolejnością na liście rankingowej.

Projekt złożony przez gminę Ustrzyki Dolne w partnerstwie z gminami Olszanica, Czarna, Cisna i Solina znalazł się na 12 miejscu i uzyskał dofinansowanie. To ponad 9,3 miliona złotych dla mieszkańców tych gmin. To dobra informacja dla wszystkich mieszkańców naszej gminy, którzy przystąpili do projektu. Teraz czekamy na podpisanie umowy z Zarządem Województwa Podkarpackiego. O planowanych terminach rozpoczęcia realizacji projektu będziemy informować na stronach Urzędu Miejskiego.