Ogłoszenie Wójta Gminy Cisna z dnia 10 maja 2019 r. o przetargu na dzierżawę nieruchomości niezabudowanej o nr ewid. 768/20, pow. 4,2562 ha, niezabudowanej, położonej w Wetlinie.