Spatial Planning

2023-05-23
OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY  CISNA z dnia  23 maja 2023r.  
2023-04-18
OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY  CISNA z dnia  18 kwietnia 2023r.  
2023-04-18
OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY  CISNA z dnia  18 kwietnia 2023r.   w sprawie przystąpienia do sporządzenia Zmiany Nr 1/2023 Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy  Cisna   
2022-12-27
GGiB.6733.3.2022                                                                                       Cisna, dnia 27.12.2022r.   OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Cisna
2022-11-30
OBWIESZCZENIE Wójta Gminy  Cisna z dnia 30 listopada 2022r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia Zmiany:
2022-11-08
GGiB.6733.4.2022                                                               Cisna, dnia 08.11.2022r. OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Cisna
2022-09-30
GGiB.6733.5.2022                                                         Cisna, dnia 30.09.2022r. OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Cisna na podstawie art. art. 53 ust. 1 ustawy dnia 27 marca 2003 r., o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (j.t. Dz. U. z 2022 r. poz. 503)
2022-09-20
GGiB.6733.2.2022                                                                    Cisna, dnia 20.09.2022r. OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Cisna

Pages