Spatial Planning

2019-04-17
o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu Zmiany Nr 1/2018 Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego „Wetlina 1/2005” w Gminie Cisna.
2019-04-16
o wszczęciu postępowania administracyjnego prowadzonego na wniosek PGL LP Nadleśnictwa Cisna, 38-607 Cisna 87A z dnia 16.04.2019r. w sprawie wydania decyzji o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn.: „Budowa zbiornika retencyjnego w leśnictwie Dołżyca” planowanego do realizacji na części działki nr ew. 393/4, obręb Cisna, gmina Cisna.
2019-01-29
Obwieszczenie Wójta Gminy Cisna z dnia 29.01.2019 r. o wszczęciu postępowania administracyjnego prowadzonego na wniosek PGL LP Nadleśnictwa Cisna, 38-607 Cisna 87A z dnia 16.10.2018r. w sprawie zmiany decyzji o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego Nr 2/2018 z dnia 13.12.2018r.
2019-01-29
Obwieszczenie Wójta Gminy Cisna z dnia 29.01.2019 r. o wszczęciu postępowania administracyjnego prowadzonego na wniosek PGL LP Nadleśnictwa Cisna, 38-607 Cisna 87A z dnia 29.01.2019r. w sprawie wydania decyzji o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn.: „Budowa zbiornika retencyjnego w leśnictwie Zawój” planowanego do realizacji na części działki nr ew.

Pages