UCHWAŁA - DEKLARACJA NA PODATEK DLA KRAJOWEGO OŚRODKA WSPARCIA ROLNICTWA

Uchwała nr XXXVI/175/2017 Rady Gminy Cisna z dnia 15 grudnia 2017 r. w sprawie określenia wzoru formularzy deklaracji na podatek od nieruchomości, podatek leśny i podatek rolny dla Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa. Załączone wzory formularzy obowiązują do dnia 30 czerwca 2019r., natomiast od dnia 01 lipca 2019r. obowiązują nowe formularze zamieszczone na stronie www.podatki.gov.pl w zakładce "podatki i opłaty lokalne - formularze".

Załączniki