Uchwała nr 7/16/2018 z dnia 5 grudnia 2018 r. składu orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie w sprawie: opinii o projekcie uchwały o wieloletniej prognozie finansowej Gminy Cisna na lata 2019 - 2030.