Wydanie wypisu (i wyrysu) z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego