Wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych

Wniosek o zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych

https://www.biznes.gov.pl/pl/firma/zezwolenia-koncesje-wpisy-do-rejestru...Oświadczenie o rocznej wartości sprzedanego alkoholu

https://www.biznes.gov.pl/pl/firma/sprawy-urzedowe/chce-dostac-pozwoleni...

Komórka odpowiedzialna