Wykaz nieruchomości do dzierżawy w drodze bezprzetargowej

Wójt Gminy Cisna informuje, że w dniu 02.04.2019 r. na okres 21 dni w siedzibie Urzędu Gminy w Cisnej został wywieszony wykaz nieruchomości, obejmujący nieruchomości 155/3 w Przysłupiu, 212/7 w Cisnej przeznaczone do dzierżawy w drodze bezprzetargowej.
Dodatkowe informacje można uzyskać w UG Cisna, pokój nr 12, pod nr telefonu (0.13) 468.63.38 oraz na stronie internetowej www.gminacisna.pl

Załączniki