Wznowienie wydawania worków i odbiór odpadów komunalnych.

Cisna dnia 05.01.2021r.

INFORMACJA

Urząd Gminy w Cisnej informuje o wznowieniu wydawania worków na odpady komunalne.

Odbiór odpadów w miesiącu STYCZNIU 2021 odbędzie się
w dniu 19.01.2021r (wtorek) – odpady selektywne

             20.01.2021r (środa) – odpady zmieszane

Odbiór odpadów tyko i wyłącznie w workach gminnych
z kodem.

Załączniki