ZADANIA DOFINANSOWANE Z RZĄDOWEGO FUNDUSZU INWESTYCJI LOKALNYCH

1. Nazwa projektu: „Przebudowa i rozbudowa istniejącego ujęcia wody w miejscowości Smerek gmina Cisna”

Beneficjent: Gmina Cisna

Wartość całkowita projektu: 1 664 027,00 zł

Wartość dofinansowania: 1 281 615,00 zł

Źródło finansowania: Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych

Okres realizacji:  od 04.03.2022 r.  do 01.09.2022 r.

Jednostka realizująca projekt: Gmina Cisna

Opis projektu: Celem zadania jest modernizacja i rozbudowa ujęcia wody na Potoku Niedźwiedzim w miejscowości Smerek. Projekt uwzględnia remont istniejącego zbiornika wody surowej, budowę kontenerowej stacji uzdatniania wody wraz budynkiem dozowania środków chemicznych, oraz budowę zbiornika wody uzdatnionej. Zastosowane rozwiązania technologiczne oraz automatyzacja procesu uzdatniania wody zapewnią wysoką jakość wody pitnej dostarczanej dla mieszkańców części miejscowości Smerek przy jednoczesnym ograniczeniu kosztów utrzymania Stacji Uzdatniania Wody.

 

2. Nazwa projektu: „Rozwój usług turystycznych poprzez przebudowę stacji uzdatniania wody z wykorzystaniem OZE i sieci wodociągowej w Cisnej”

Beneficjent: Gmina Cisna

Wartość całkowita projektu: 889 323,87 zł

Wartość dofinansowania: 889 323,87 zł

Źródło finansowania: Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych

Okres realizacji:  od 01.06.2021 r.  do 21.08.2023 r.

Jednostka realizująca projekt: Gmina Cisna

Opis projektu: Celem zadania jest modernizacja i rozbudowa ujęcia wody podziemnej w miejscowości Cisna. Projekt zakłada rozbudowę budynku stacji uzdatniania wody wraz z montażem ciągu technologicznego do uzdatniania wody, remont istniejącego zbiornika wody uzdatnionej, budowę nowego rurociągu tłocznego DN63 o długości 505 m oraz rurociągu grawitacyjnego DN100 o długości 550m wraz z komorą redukcyjno-pomiarową, a także budowę instalacji fotowoltaicznej o mocy 9,9kW na potrzeby stacji uzdatniania wody. Zastosowane rozwiązania technologiczne oraz automatyzacja procesu uzdatniania wody zapewnią wysoką jakość wody pitnej dostarczanej dla mieszkańców części miejscowości Cisna przy jednoczesnym ograniczeniu kosztów utrzymania Stacji Uzdatniania Wody.