ZADANIA DOFINANSOWANE ZE ŚRODKÓW BUDŻETU PAŃSTWA

 

Nazwa projektu: „Remont drogi dz. nr ewid. 109/1 i 109/2 w km 0+000-0+200 w miejscowości Krzywe”

Zadanie dofinansowane ze środków Budżetu Państwa w ramach usuwania skutków klęsk żywiołowych.

Całkowita wartość inwestycji: 79 777,80 zł

Kwota dofinansowania: 56 000,00 zł

W ramach realizacji zadania wykonano jezdnię o nawierzchni asfaltowej o łącznej długości 200m i szerokości 3,0 m.

Cel projektu: Usunięcie szkód powstałych w wyniku wystąpienia na terenie Gminy Cisna w czerwcu 2020r. klęsk żywiołowych tj. ulewnych opadów deszczu.

Termin realizacji zadania: od 07.12.2020 r. do 22.12.2020 r.

 

Nazwa projektu: „Remont drogi dz. nr ewid. 25 w km 0+000-0+100 i 0+200-0+306 w miejscowości Kalnica”

Zadanie dofinansowane ze środków Budżetu Państwa w ramach usuwania skutków klęsk żywiołowych.

Całkowita wartość inwestycji: 81 878,64 zł

Kwota dofinansowania: 56 000,00 zł

W ramach realizacji zadania wykonano jezdnię o nawierzchni asfaltowej o łącznej długości 206 m i szerokości jezdni 4,0 m.

Cel projektu: Usunięcie szkód powstałych w wyniku wystąpienia na terenie Gminy Cisna w czerwcu 2020r. klęsk żywiołowych tj. ulewnych opadów deszczu.

Termin realizacji zadania: od 07.12.2020 r. do 22.12.2020 r.