Zamówienia publiczne

2024-05-29
Zapytanie ofertowe - wykaszanie poboczy przy drogach gminnych w 2024r.
2024-03-05
Zapytanie ofertowe nr 2 - Budowa wodnego placu zabaw w miejscowości Wetlina - dokumentacja projektowa
2024-02-22
Zapytanie ofertowe - Budowa wodnego placu zabaw w miejscowości Wetlina - dokumentacja projektowa
2024-02-16
Wójt Gminy Cisna zaprasza do składania propozycji cenowych dotyczących wykonania oznaczeń laboratoryjnych dla potrzeb Gminy Cisna.
2024-02-15
Wójt Gminy Cisna zaprasza do składania ofert dotyczących odbioru, transportu i zagospodarowania ustabilizowanych komunalnych osadów ściekowych z terenu oczyszczalni ścieków administrowanych przez Gminę Cisna.   Zamawiający:
2024-01-22
Plan zamówień publicznych na 2024 rok
2023-10-30
Zapytanie ofertowe - Budowa odcinka kanalizacji sanitarnej w miejscowości Cisna
2023-09-11
Gmina Cisna zaprasza do składania ofert na zadanie pn. „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Cisna w 2023 r.”.

Pages