Zamówienia publiczne

2021-01-18
Wybór oferenta - Odbiór odpadów komunalnych
2021-01-11
Informacja z otwarcia ofert - Odbiór odpadów komunalnych z terenu Gminy Cisna
2020-12-31
Ogłoszenie o przetargu - Odbiór odpadów komunalnych
2020-11-04
Wybór oferenta-Remont drogi dz. nr ewid. 109/1, 109/2 w km 0+000-0+200 w miejscowości Krzywe
2020-10-30
Zapytanie ofertowe - Remont drogi dz. nr ewid. 125 w km 0+000-0+100 i 0+200-0+306 w miejscowości Kalnica
2020-10-27
Zapytanie ofertowe - Remont drogi dz. nr ewid. 109/1, 109/2 w km 0+000-0+200 w miejscowości Krzywe
2020-10-07
Informacja z otwarcia ofert - Dostawa urządzenia ciśnieniowego do udrażniania i czyszczenia kanalizacji, zabudowanego na przyczepie.

Pages