Zamówienia publiczne

2019-01-15
Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych w 2019r.
2018-12-19
Wybór oferenta - Odbiór odpadów komunalnych i ich zagospodarowanie
2018-12-14
Informacja z otwarcia ofert - Wywóz odpadów komunalnych w 2019r.
2018-11-26
Wybór oferenta - Dostosowanie budynku remizy OSP w Wetlinie do funkcji miejsca spotkań środowiskowych
2018-10-23
Informacja z otwarcia ofert - przebudowa drogi nr 19 i 29 w miejscowości Cisna
2018-10-16
Unieważnienie postępowania - Dostosowanie budynku remizy OSP w Wetlinie do funkcji miejsca spotkań środowiskowych
2018-10-16
Zapytanie ofertowe - wykonanie zabiegów pielęgnacyjnych pomnika przyrody

Pages