Zamówienia publiczne

2019-12-17
Wybór oferenta - Odbiór odpadów komunalnych
2019-12-06
Informacja z otwarcia ofert - odbiór i zagospodarowanie odpadów
2019-10-16
Wybór oferenta - Sukcesywna dostawa oleju opałowego lekkiego w ilości do 105 000 litrów do kotłowni zarządzanych przez Urząd Gminy w Cisnej w sezonie grzewczym 2019/2020
2019-10-09
Wybór oferenta - remonty dróg w Strzebowiskach i Krzywem
2019-10-02
Otwarcie ofert postępowania: Remont drogi gminnej nr ewid. 100, 80/1, 88 w miejscowości Strzebowiska, Remont drogi gminnej nr ewid. 111, 110/6, 110/4 w miejscowości Krzywe.
2019-09-17
Ogłoszenie o przetargu - Remonty dróg gminnych w Strzebowiskach i Krzywem
2019-09-11
Informacja z otwarcia ofert na: „Sukcesywna dostawa oleju opałowego lekkiego w ilości do 105 000 litrów do kotłowni zarządzanych przez Urząd Gminy w Cisnej w sezonie grzewczym 2019/2020”.
2019-09-02
Ogłoszenie o przetargu - sukcesywna dostawa oleju opałowego lekkiego w ilości do 105 000 litrów

Pages