Zaproszenie na LXVIII sesję Rady Gminy Cisna która odbędzie się 27 marca 2024r. o godzinie 10.00

 Na podstawie art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 40 ze zm.) zapraszam na LXVIII sesję Rady Gminy Cisna, która odbędzie się w dniu 27 marca 2024 r. o godz. 10:00 w sali posiedzeń Urzędu Gminy w Cisnej z proponowanym porządkiem obrad:

 

  1. Otwarcie sesji i sprawdzenie prawomocności obrad.
  2. Przyjęcie porządku obrad.
  3. Zatwierdzenie protokołu z LXVII sesji Rady Gminy.
  4. Sprawozdanie międzysesyjne Wójta Gminy Cisna.
  5. Odczytanie protokołów z posiedzeń komisji stałych.
  6. Podjęcie uchwał:

 

- Uchwała Nr LXVIII/394/2024 Rady Gminy Cisna z dnia 27 marca 2024 r. w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych na terenie Gminy Cisna.

- Uchwała Nr LXVIII/395/2024 Rady Gminy Cisna z dnia 27 marca 2024 r. w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Cisna na lata 2024-2033.

- Uchwała Nr LXVIII/396/2024 Rady Gminy Cisna z dnia 27 marca 2024 r.. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy w 2024 r.

 

 

  1. Wolne wnioski.
  2. Zakończenie obrad sesji.

 

Załączniki