Akcja sprzątanie Świata

Dnia  22 kwietnia 2022r mieszkańcy gminy Cisna, nauczyciele oraz dzieci przy współpracy z Gminą Cisna zorganizowali akcję SPRZĄTANIE ŚWIATA.

BARDZO DZIĘKUJEMY WSZYSTKIM ZA ZAANGAŻOWANIE