Aktualizacja map popytu

W związku z prowadzonymi przez Urząd Komunikacji Elektronicznej pracami związanymi z weryfikacją i aktualizacją danych zawartych w mapach popytu informujemy o możliwości wypełnienia ankiety dotyczącej zapotrzebowania użytkowników na usługi: telefonii stacjonarnej, internetu szerokopasmowego oraz bezpłatnego lub za cenę niższą niż rynkowa internetu, świadczonego w miejscach publicznych za pośrednictwem hotspotów.

Załączniki