Aktualności

2023-05-30
Zapytanie ofertowe - Wykaszanie rowów przy drogach gminnych
2023-05-30
Badanie statystyczne odbywać się będzie w dniach od 1 czerwca do 14 sierpnia 2023r.
2023-05-23
Zapytanie ofertowe - Dostawa samochodu osobowego
2023-05-22
Na podstawie art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 40 ze zm.) zapraszam na LVIII sesję Rady Gminy Cisna, która odbędzie się w dniu 29 maja 2023 r. o godz. 10:00 w sali posiedzeń Urzędu Gminy w Cisnej z proponowanym porządkiem obrad:
2023-05-17
Zapytanie ofertowe - Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej zadania pn. „Budowa ujęcia wody oraz budowa sieci wodociągowej w miejscowości Wetlina - II postępowanie
2023-05-15
Przypominam wszystkim przedsiębiorcom o ustawowym terminie wniesienia opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych . Termin  wniesienia opłaty tj. wpływu środków na konto - 31 maj 2023 r.   Wójt Gminy mgr Renata Szczepańska

Strony