Aktualności

2022-04-05
Wójt Gminy Cisna informuje, iż do dnia 13.04.2022 r. można składać deklaracje dotyczące usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Cisna w 2022 roku. Deklaracje można składać osobiście w Urzędzie Gminy Cisna albo przesłać na adres: sekretariat@gminacisna.pl
2022-04-01
Informuję, że każdy podmiot, w szczególności osoby fizyczne prowadzące gospodarstwa domowe, które zapewni zakwaterowanie i wyżywienie obywatelom Ukrainy, może składać do Urzędu Gminy wniosek o świadczenie pieniężne w wysokości 40 zł za osobę dziennie.
2022-04-01
Unieważnienie postępowania- Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków w Gminie Cisna w formule zaprojektuj i wybuduj
2022-03-31
Więcej informacji pod podanymi niżej adresami: https://www.kswp.org.pl/pl/oferta/pozyczki/mikropozyczka-na-rozpoczecie-dzialalnosci-gospodarczej-podkarpackie
2022-03-28
Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Przemyślu zaprasza na webinarium z cyklu „Młodzi na start – Fundusze Europejskie na założenie firmy dla osób poniżej 30 roku życia na terenie województwa podkarpackiego”.
2022-03-28
Informacja z otwarcia ofert - Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków w Gminie Cisna w formule zaprojektuj i wybuduj
2022-03-28
Informacja o kwocie przeznaczonej na realizację zamówienia - Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków w Gminie Cisna w formule zaprojektuj i wybuduj

Strony