Aktualności

2023-01-30
Zapytanie ofertowe- Remont pomnika „Obrońcom Cisnej i okolic przed Ukraińską Powstańczą Armią 1944-1947” w miejscowości Cisna na działkach nr ewid. 154 i 155
2023-01-30
Ogłoszenie o zamówieniu-Poprawa warunków komunikacji drogowej poprzez modernizację sieci dróg na terenie Gminy Cisna
2023-01-30
Osoby, które w 2022 roku otrzymywały wynagrodzenie z tytułu zawartych z Urzędem Gminy w Cisnej umów zleceń, umów o dzieło, inkasa opłaty miejscowej mogą odebrać PIT-11 oraz PIT-R w kasie Urzędu Gminy od 30 stycznia 2023 r. do 15 lutego 2023 r. Po tym terminie PIT-y sukcesywnie będą wysyłane listem zwykłym na adres.  
2023-01-30
Zapraszamy dzieci rolników do udziału w IV Ogólnopolskim Konkursie dla Dzieci na Rymowankę o Bezpieczeństwie w Gospodarstwie Rolnym. Patronat Honorowy nad Konkursem sprawuje Minister Edukacji i Nauki.
2023-01-25
Informuję, iż do dnia 01.02.2023r. można składać propozycję inwestycji mające służyć poprawie atrakcyjności turystycznej Gminy Cisna Propozycję z podaniem nazwy zadania i lokalizacji należy składać na piśmie w Urzędzie Gminy Cisna, 38-607 Cisna, pokój Nr 12 piętro I,
2023-01-24
Na podstawie art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 40 ze zm.) zapraszam na LV sesję Rady Gminy Cisna, która odbędzie się w dniu 31 stycznia 2023 r. o godz. 10:00 w sali posiedzeń Urzędu Gminy w Cisnej z proponowanym porządkiem obrad:
2023-01-23
Informacja o sposobie dystrybucji węgla przez Gminę Cisna II transza od 01.01.2023r   Węgiel będzie sprzedawany według kolejności w jakiej uprawnione gospodarstwo domowe zgłosiło zapotrzebowanie w Urzędzie Gminy Cisna na dany sortyment węgla kamiennego.  

Strony