Aktualności

2022-09-27
INFORMACJA dotycząca  opłaty III raty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych Przypominam wszystkim przedsiębiorcom o ustawowym terminie wniesieniaopłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych .
2022-09-26
Zapytanie ofertowe- Budowa oświetlenia drogi wojewódzkiej w miejscowości Cisna
2022-09-22
Amputacja zmieniła Twoje życie? Nie możesz już pracować w dotychczasowym zawodzie? Powiemy Ci jak możesz się przekwalifikować i znaleźć pracę w nowym zawodzie!
2022-09-22
Na podstawie art. 20 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 559 ze zm.) zapraszam na XLVIII sesję Rady Gminy Cisna, która odbędzie się w dniu 29 września 2022 r. o godz. 9:00 w sali posiedzeń Urzędu Gminy w Cisnej z proponowanym porządkiem obrad:
2022-09-21
Informujemy, iż w dn. 30 wrzesień i 1 październik 2022 r. w Urzędzie Gminy Cisna organizowane będą badania profilaktyczne dotyczące badania wzorku dla mieszkańców Gminy Cisna.  
2022-09-19
Ogłoszenie o zamówieniu - odbiór odpadów
2022-09-19
Ogłoszenie o zamówieniu - dostawa oleju opałowego do kotłowni
2022-09-19
Udostępnienie dróg leśnych do ruchu publicznego

Strony