Aktualności

2021-12-22
Wójt Gminy Cisna  informuje, że na stronie internetowej PZDW w Rzeszowie - www.pzdw.pl - w zakładce Aktualności zostały zamieszczone w celach informacyjnych plany koncepcyjne rozbudowy drogi wojewódzkiej nr 897 na odcinku Cisna - Wetlina Link do publikacji:
2021-12-17
Wybór oferenta - Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Cisna
2021-12-14
INFORMACJA W DNIU 24 GRUDNIA 2021 R. (WIGILIA) URZĄD GMINY W CISNEJ BĘDZIE NIECZYNNY   W DNIU 31 GRUDNIA 2021 R. (SYLWESTER) URZĄD GMINY CISNA CZYNNY DO GODZ. 12:00 KASA URZEDU CZYNNA DO GODZ. 10:00
2021-12-10
Wybór oferenta - Przebudowa i rozbudowa istniejącego ujęcia wody w miejscowości Smerek
2021-12-10
            Na podstawie art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 713 ze zm.) zapraszam na XXXIX nadzwyczajną sesję Rady Gminy Cisna, która odbędzie się w dniu 15 grudnia 2021 r. o godz. 10.00 w sali posiedzeń Urzędu Gminy w Cisnej z proponowanym porządkiem obrad:
2021-12-10
Informacja z otwarcia ofert - Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Cisna
2021-12-10
Informacja o kwocie przeznaczonej na sfinansowanie zamówienia - Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Cisna

Strony